Integritetspolicy GDPR - Hemtjänst

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som gäller från och med 25 maj 2018. Den nya förordningen ersätter PUL (Personuppgiftslagen). Nedan följer information om hur vi behandlar personuppgifter, information, säkerhet med mera.

Integritetspolicy - GDPR - COOKIES - GOOGLE ANALYTICS

INTEGRITETSPOLICY, GDPR
Giltigt från och med 2018-06-24 3Systrar omsorg AB är glada att du besöker vår hemsida. Vi är måna om din integritet när du besöker vår hemsida och uppskattar att du vill ta del av vår integritetspolicy. I denna policy vill vi informera dig om vilken typ, omfattning och i vilket syfte vi samlar in personuppgifter när du använder vår hemsida. Vi vill att du ska vara säker på 3Systraromsorg AB företar alla rimliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som du eventuellt lämnar vid ett besök på vår webbplats. Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är 3Systrar omsorg AB, Vasavägen 33, 17752 Järfälla. För frågor om integritetspolicyn kan du nå oss på telefon: eller via e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Dina personuppgifter används för att kunna besvara begäran om upplysningar och för kommunikation. Uppgifterna hanteras även för att kommunicera erbjudanden, fakturering samt viktig information. Du har möjlighet att via kontakt- och beställningsformulär på hemsidan ställa frågor, beställa information eller ta kontakt med 3Systrar omsorg. Vi ber dig fylla i sådan information som behövs vid beställning eller begäran om kontakt för att följa din begäran samt för fortsatta kontakter i det aktuella ärendet fylla i, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller andra personuppgifter. Vårt syfte är att enbart använda personuppgifter endast för att uppfylla det aktuella ändamålet. 3Systraromsorg kan komma att lämna uppgifter till samarbetspartners i de fall då samarbetspartner engagerats för administrera utskick av det aktuella materialet eller informationen, men kommer i övrigt inte lämna ut till annan. Du får specificerad information i varje sammanhang där du lämnar personuppgifter samt lämnar ditt samtycke till hur dina personuppgifter behandlas.
HANTERING AV ANDRA UPPGIFTER
Vi sparar även information som IP-adress, ISP, postnummer, land och stad när du besöker vår hemsida.
COOKIES
På vår hemsida använder vi oss av cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Vår sida använder cookies för att skilja på om sidans besökare är nya eller återkommande samt underlätta för besökaren att röra sig på hemsidan. Cookies är inte skadlig programvara och kan inte komma åt eller ändra någon annan data på din dator. De flesta webbläsare är från början inställda på att acceptera cookies. Det går att blockera cookies, antingen alla eller bara från specifika webbplatser. Detta medför dock att funktionaliteten på vissa sidor försämras eller att vissa funktioner inte är tillgängliga.
GOOGLE ANALYTICS
Tjänsten registrerar hur besökarna använder vår hemsida, lagrar det och presenterar det som statistik för vår webbplats. Vi använder informationen för på så sätt anpassa våra webbsida. Informationen kan inte spåras tillbaka till individer.
HUR VI SKYDDAR UPPGIFTER OCH INFORMATION
För att säkerställa att uppgifterna skyddas mot förstöring genom olyckshändelse, otillåten spridning av eller otillåten tillgång till uppgifterna, liksom mot varje annat slag av otillåten behandling samt mot ändring. Har 3Systrar omsorg vidtagit tekniska organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna skyddas.
DINA RÄTTIGHETER
Vi spar dina uppgifter så länge vårt samarbete pågår. Du kan när som helst välja att vi raderar dina personuppgifter, begära rättelse av felaktiga uppgifter, ändra uppgifter som du tidigare lämnat, eller återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter eller att du inte önskar ta emot fortsatt information från 3Systrar omsorg. Dina önskemål kommer i sådant fall att uppfyllas så snart det är möjligt med hänsyn till eventuella åtaganden kan ha mot dig. En gång per kalenderår har du rätt till att gratis få besked om vilka personuppgifter som har registrerats om dig, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till 3Systraromsorg på adressen ovan. För att kunna tillgodose dina önskemål ber vi dig att ange fullständiga uppgifter och också ange i vilket sammanhang du lämnat uppgifter till 3Systraromsorg. Detta eftersom vi utan denna information saknar möjlighet att kontrollera, rätta eller radera uppgifter. Du kan framställa dina önskemål per mejl men din begäran måste alltid komma skriftligen.
ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG TILL VÅRA VILLKOR
Om vi ändrar något av våra villkor uppdaterar vi informationen på denna sida. Senast uppdaterad 24/6 2018.

KONTAKTA OSS GÄRNA

Om du har frågor kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.